4/5 - (1 vote)

Prokrastynacja, inaczej zwana odkładaniem zadań na później, jest zjawiskiem powszechnie znanym i doświadczanym przez wiele osób. W tym artykule przyjrzymy się przyczynom prokrastynacji, jej konsekwencjom oraz skutecznym sposobom jej przeciwdziałania.


1. Co to jest prokrastynacja?

Prokrastynacja polega na odkładaniu wykonywania zadań mimo ich znaczenia i pilności. Osoba prokrastynująca zastępuje ważne czynności mniej ważnymi, chociaż zdaje sobie sprawę z negatywnych konsekwencji takiego postępowania.


2. Dlaczego prokrastynujemy?

 • Lęk przed niepowodzeniem: Dla wielu ludzi odkładanie zadań jest obroną przed lękiem związanym z potencjalnym niepowodzeniem.
 • Perfekcjonizm: Pragnienie doskonałości może prowadzić do paraliżu analizy i unikania rozpoczęcia zadania.
 • Brak motywacji wewnętrznej: Jeśli dana czynność nie jest dla nas interesująca lub znacząca, naturalnie będziemy jej unikać.
 • Niewystarczające umiejętności zarządzania czasem: Brak umiejętności planowania i priorytetyzacji może prowadzić do odkładania zadań.

3. Konsekwencje prokrastynacji

 • Stres i lęk: Odkładanie zadań prowadzi do narastania stresu związanego z koniecznością ich wykonywania w ostatniej chwili.
 • Utrata szans i możliwości: Prokrastynacja może prowadzić do przegapienia ważnych terminów czy szans w życiu zawodowym i prywatnym.
 • Obniżenie samooceny: Regularne odkładanie zadań wpływa negatywnie na naszą samoocenę i postrzeganie własnych umiejętności.

4. Jak przeciwdziałać prokrastynacji?

 1. Określ swoje priorytety: Wiedza o tym, co jest dla ciebie ważne, pozwoli ci skupić się na najistotniejszych zadaniach.
 2. Dziel i zwyciężaj: Podziel większe zadania na mniejsze, bardziej zarządzalne kawałki.
 3. Ustal realne cele: Zamiast stawiać sobie niewykonalne zadania, wyznacz realne cele i regularnie je monitoruj.
 4. Technika Pomodoro: Ta technika zakłada pracę przez 25 minut, a następnie 5-minutową przerwę. Pomaga to w skupieniu się na zadaniu i daje chwile odpoczynku.
 5. Znajdź odpowiednie środowisko: Dla wielu ludzi kluczem jest znalezienie odpowiedniego miejsca do pracy, które jest wolne od rozpraszaczy.
 6. Nagradzaj się: Ustal system nagród za wykonywanie zadań w określonym czasie.
 7. Bądź wyrozumiały dla siebie: Zrozumienie, że wszyscy prokrastynujemy w pewnym stopniu, może pomóc w uniknięciu nadmiernej autokrytyki.

5. Wykorzystanie technologii w walce z prokrastynacją

Istnieje wiele aplikacji i narzędzi, które mogą pomóc w zarządzaniu czasem i zadaniami:

 • Aplikacje do zarządzania zadaniami: Narzędzia takie jak Todoist, Trello czy Asana pozwalają na organizację i monitorowanie postępów.
 • Blokery stron internetowych: Aplikacje takie jak „StayFocusd” czy „Freedom” pomogą zablokować rozpraszające strony.
 • Aplikacje do medytacji i relaksu: Aplikacje takie jak „Headspace” czy „Calm” mogą pomóc w relaksacji i skoncentrowaniu się na zadaniach.

Prokrastynacja jest wyzwaniem dla wielu osób, ale zrozumienie jej przyczyn i skutków może pomóc w znalezieniu skutecznych sposobów przeciwdziałania. Kluczem jest zaakceptowanie prokrastynacji jako części ludzkiej natury, ale jednocześnie podjęcie świadomych działań, aby ją minimalizować i lepiej zarządzać własnym czasem.

6. Zrozumienie swojej prokrastynacji

Zrozumienie korzeni Twojej prokrastynacji jest kluczem do jej przeciwdziałania. Zadaj sobie pytania:

 • Czy boję się niepowodzenia czy sukcesu? Dla niektórych lęk przed sukcesem może być równie paraliżujący jak lęk przed niepowodzeniem.
 • Czy unikam konkretnego zadania czy wszystkiego? Odkrycie, czy prokrastynacja dotyczy konkretnego zadania czy jest bardziej globalnym problemem, może pomóc w ustaleniu odpowiedniego planu działania.
 • Jakie są moje wewnętrzne przekonania na temat pracy i obowiązków? Być może niesprawiedliwie obwiniasz siebie za prokrastynację, podczas gdy prawdziwym problemem jest twoje nastawienie do pracy.

7. Tworzenie rutyny

Stworzenie rutyny może pomóc w redukcji prokrastynacji:

 • Ustal regularne godziny pracy: Pracuj w tych samych godzinach każdego dnia, aby stworzyć nawyk.
 • Zaplanuj przerwy: Regularne przerwy pomogą ci utrzymać koncentrację i zapobiec wypaleniu.
 • Przemyśl swoją przestrzeń roboczą: Utwórz przyjazne dla siebie miejsce do pracy, które będzie sprzyjać koncentracji.
Przeczytaj również:  Jak radzić sobie z presją społeczną: Zrozumienie i przeciwdziałanie wpływom otoczenia

8. Odnalezienie wsparcia

 • Grupy wsparcia: Współpraca z innymi, którzy walczą z prokrastynacją, może dać poczucie solidarności i dodatkową motywację.
 • Zobowiązania wobec innych: Ustalanie terminów z osobami trzecimi może działać jako zewnętrzna motywacja do wykonania zadania.
 • Sesje wspólnej pracy: Wspólna praca z przyjacielem lub kolegą nad zadaniami może pomóc w utrzymaniu koncentracji i odpowiedzialności.

9. Świadomość i akceptacja

 • Zrozumienie, że nie jesteś sam: Pamiętaj, że prokrastynacja dotyka wielu ludzi. Nie obwiniaj siebie nadmiernie.
 • Przyjmij swoje emocje: Zamiast walczyć z uczuciami, które prowadzą do prokrastynacji, zastanów się nad nimi, zaakceptuj i postaraj się je zrozumieć.

10. Skup się na korzyściach

Zamiast skupiać się na tym, co tracisz prokrastynując, skup się na korzyściach płynących z wykonania zadania:

 • Wizualizacja sukcesu: Wyobraź sobie, jak będzie wyglądać skończenie zadania i jakie przyniesie korzyści.
 • Cele długoterminowe: Przypomnij sobie o swoich dłuższych celach i aspiracjach. Jak konkretne zadanie wpisuje się w te cele?

Opanowanie prokrastynacji wymaga czasu, cierpliwości i samoświadomości. Poprzez zrozumienie swoich wewnętrznych motywacji, budowanie rutyny i poszukiwanie wsparcia, można skutecznie przeciwdziałać odkładaniu zadań na później. Warto również skupić się na korzyściach płynących z realizacji zadań, a nie tylko na potencjalnych przeszkodach czy stracie. Pamiętaj, że każdy krok w kierunku pokonania prokrastynacji jest sukcesem.

11. Przemyślenia o własnej wartości

 • Rozdziel wartość osobistą od produktywności: Warto pamiętać, że Twoja wartość jako osoby nie jest mierzona wyłącznie przez Twoją produktywność. Bycie dla siebie łaskawszym może pomóc w zrozumieniu, że jednorazowe odkładanie zadań nie definiuje Twojego charakteru ani wartości.

12. Praktyki uważności

Uważność może być kluczem do zrozumienia i przeciwdziałania prokrastynacji:

 • Medytacja: Regularna praktyka medytacji może pomóc w zwiększeniu świadomości swoich nawyków, w tym prokrastynacji.
 • Dziennikowanie: Pisanie o swoich uczuciach i postępowaniu w trakcie dnia może pomóc w zidentyfikowaniu momentów i przyczyn odkładania zadań.
 • Ćwiczenia oddechowe: Uspokojenie umysłu przez głębokie oddychanie może pomóc w skupieniu się i przeciwdziałaniu impulsowi do odkładania rzeczy.

13. Wybór odpowiedniej techniki

Nie wszystkie techniki działają dla każdej osoby. Kluczem jest znalezienie tego, co dla Ciebie działa:

 • Eksperymentuj: Wypróbuj różne techniki i strategie, aby zobaczyć, które z nich są dla Ciebie najbardziej skuteczne.
 • Dostosuj się: Jeśli coś nie działa, nie obwiniaj siebie. Zamiast tego dostosuj strategię do swoich potrzeb i spróbuj ponownie.

14. Ustalanie priorytetów a realność oczekiwań

 • Kwestionuj oczekiwania: Czy Twoje oczekiwania dotyczące tego, co powinieneś osiągnąć w ciągu dnia, są realne? Czy stawiasz przed sobą niewykonalne zadania?
 • Skup się na najważniejszych rzeczach: Zamiast tworzyć długie listy zadań, wybierz 2-3 najważniejsze rzeczy, które chcesz zrobić danego dnia.

15. Odnajdywanie radości w procesie

 • Doceniaj małe sukcesy: Każde ukończone zadanie, nawet niewielkie, jest krokiem naprzód. Świętuj te chwile.
 • Znajdź radość w procesie: Zamiast skupiać się wyłącznie na końcowym produkcie, postaraj się docenić proces i to, czego się uczysz podczas wykonywania zadań.

Kluczem do pokonania prokrastynacji jest zrozumienie siebie, swoich nawyków i emocji. Dzięki uważności, dostosowywaniu się do potrzeb i znajdowaniu radości w procesie, można przekształcić podejście do pracy i zadań. Niezależnie od wybranej strategii ważne jest, aby być dla siebie wyrozumiałym, celebrować sukcesy i pamiętać, że każdy dzień jest nową szansą na osiągnięcie celów.