FWB – wady i zalety przyjaźni z bonusem

Przyjaźń z bonusem (Friends with Benefits, FWB, Sex Friends) to związek przyjaciół utrzymujących ze sobą powtarzające się kontakty seksualne. FWB to zjawisko dość nowe, dlatego też niezgłębione, aczkolwiek budzące coraz większe zainteresowanie badaczy.

Co do tej pory udało się ustalić?*

FWB to mieszanina różnego typu związków

Związki FWB opisywane są jako te, które zespalają pozytywne wymiary związku romantycznego – towarzystwo, relacja seksualna, z pozytywnymi aspektami seksu bez zobowiązań – swobodna, wolność, zabawa, jednocześnie eliminując cechy, które w odniesieniu do stałego związku bywają postrzegane jako negatywne – zobowiązania, konflikty, komplikacje.

FWB oceniane są jako związki niezagrażające, ze względu na bezpieczeństwo kontaktów seksualnych z zaufaną osobą, oraz zmniejszone ryzyko emocjonalnego zranienia.

Z jednej strony wydaje się, że jest to relacja prosta i wygodna – przyjaciele nie chcą się angażować w stały związek, ale nie chcą też abstynencji seksualnej, w związku z czym umawiają się na powtarzalne kontakty seksualne w ramach relacji przyjacielskiej. Jednak, z racji tego, że FWB to zespolenie aspektów różnych relacji interpersonalnych (przyjaźni, związku romantycznego, seksu bez zobowiązań) jest to w praktyce relacja skomplikowana i dlatego mogąca wywoływać różnorakie konsekwencje.

Konsekwencje przyjaźni z bonusem

Wielu autorów zwraca uwagę na to, że powyższe atuty przypisywane FWB są pozorne, gdyż seks z przyjacielem nierzadko tworzy bliskość, która rodzi zaangażowanie i pragnienie przeformułowania przyjaźni z bonusem w związek. A badania pokazują, że FWB nie przeistaczają się w stałe związki, ponieważ zazwyczaj nie chcą tego mężczyźni. Kobiety częściej niż ich przyjaciele z bonusem dążą do zmiany. Ta rozbieżność w oczekiwaniach budzi żal, złość, frustrację, rozczarowanie, poczucie braku sprawiedliwości i wywołuje konflikty, które doprowadzają do zaprzestania kontaktów seksualnych, rozpadu przyjaźni, a nawet zerwania znajomości.

Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że przyjaciele z bonusem nie zwykli rozmawiać o łączącej ich relacji. Mają problem z ustaleniem akceptowanych przez obie strony zasad relacji. Poza tym, nawet jeśli zasady zostaną ustalone, nie zawsze łatwo się do nich dostosować i je realizować. Np.: zasada ukrywania związku przed innymi może być bardzo uciążliwa i wywoływać nieprzyjemne emocje. Podobnie jak reguła braku wyłączności seksualnej.

Wady przyjaźni z bonusem

Brak wyłączności seksualnej zwiększa ryzyko zarażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową (STD), co jest podstawową wadą tego typu związku.

Ponadto, za negatywną konsekwencję FWB uważany jest wspomniany już rozpad przyjaźni, który nierzadko wynika z rozdźwięku oczekiwań.

Jednak najczęściej podkreślana negatywna strona FWB to wystąpienie romantycznych uczuć wraz z obawą o to, iż nie zostaną odwzajemnione. W związku z tym wiele osób stara się zachować emocjonalny dystans i dąży do kontrolowania swoich emocji, lub tłumienia ich oraz ukrywania przed przyjacielem.

Mimo to osoby zaangażowane w związek typu Friends with Benefits narażone są na trudne emocje: nieodwzajemniona miłość, zazdrość, poczucie niepewności, poczucie niezręczności, złość, strach, czy wstyd wynikający z napiętnowania społecznego FWB, bądź poczucia bycia wykorzystanym, które dość często pojawia się u przyjaciół z bonusem.

Poczucie bycia wykorzystanym rodzi również emocje poczucia winy i obrzydzenia w stosunku do własnej osoby.

Zalety przyjaźni z bonusem

Jednak wyniki badań potwierdzają, że FWB wiąże się raczej z pozytywnymi stanami emocjonalnymi. Jako zalety tego typu relacji wymienia się:

  • podwyższone poczucie własnej atrakcyjności
  • zwiększoną pewność siebie
  • zmniejszenie poczucia samotności
  • możliwość zdobycia nowych doświadczeń
  • poczucie wolności
  • poczucie kontroli

Przyjaźń z bonusem cenią przede wszystkim ludzie młodzi, traktując ją jak etap przejściowy, czas eksperymentów przygotowujący do wejścia w dojrzałość.

Osoby mające doświadczenie ze związkami typu FWB oceniają je bardziej pozytywnie aniżeli ci, którzy takich doświadczeń nie posiadają.

* Na podstawie artykułów E. Włodarczyk i J. Chanduszko-Salskiej (w: Psychiatria i Psychologia Kliniczna; Psychiatria), A. Buczek, A. Puchały, D. Kocur (w: Przegląd Seksuologiczny)

Poczytaj także:
Friends with Benefits. Rzecz o przyjaźni z seksualnym dodatkiem