Transwestytyzm, transseksualizm i inne

Transwestytyzm i trasseksualizm to nie są synonimy. Crossdressing nie jest tym samym co transgenderyzm. Drag queens nie musi być transwestytą, a crossdresserem może być każdy. Kim jest queer, a kim osobna interseksualna? Powyższe określenia bywają ze sobą mylone, a także utożsamiane. Co właściwie oznaczają?

TRANSWESTYTYZM

Nazwa tego zjawiska wywodzi się łaciny: trans – za, poza; vestitus – odziany. Transwestytyzm polega na przejściowej potrzebie czucia się osobą przeciwnej płci, co zostaje wyrażone w ubiorze i zachowaniu. Zatem transwestyta to człowiek, który od czasu do czasu zachowuje się i ubiera jak osoba płci odmiennej.

Wyróżnia się dwa rodzaje transwestytyzmu: transwestytyzm fetyszystyczny i
transwestytyzm transseksualny.

TRANSWESTYTYZM FETYSZYSTYCZNY – dotyczy stanu, w którym osoba seksualnie podniecona fantazjuje, że jest przedstawicielem przeciwnej niż własna płci.
Transwestytyzm w tym ujęciu jest preferencją seksualną, w której ubranie, czy jakiś element odzieży charakterystycznej dla innej niż własna płci stanowi fetysz, czyli przedmiot, bez którego trudno jest osiągnąć podniecenie i satysfakcję seksualną, w tym także orgazm. Po doświadczeniu zaspokojenia seksualnego transwestyta fetyszystyczny „powraca” do swojej płci.

TRANSWESTYTYZM TRANSSEKSUALNY, inaczej transwestytyzm o typie podwójnej roli odnosi się do osoby, która nosi ubrania przeciwnej płci po to by chwilowo doświadczyć przynależności do odmiennej płci i poczuć dzięki temu psychiczne spełnienie, zadowolenie. Przebieranie się, w tym wypadku, nie ma seksualnej motywacji, nie wywołuje podniecenia. Poza tym nie występuje pragnienie trwałej zmiany płci na przeciwną.

Silne pragnienie pełnego przeobrażenia się w osobę płci przeciwnej to zjawisko transseksualizmu.

TRANSSEKSUALIZM

Termin transseksualizm (z łac. trans – za, poza; sexus – płeć) został wprowadzony w 1949 roku. Jednak już parę lat wcześniej, bo w roku 1910 podjęto się próby objaśnienia tego zjawiska: „… impuls przebierania się w strój charakterystyczny dla płci, do której dana osoba zgodnie z wyglądem swoich organów płciowych nie należy, impuls ten często wymaga bardzo silnej ekspresji … „. Wykluczono z tej definicji przebieranie się w celu zabawy lub ukrycia. Transseksualizm określano wówczas jako: mental cross-sexualism, cross dressing, eonizm, metatropizm. Świat medyczny zainteresował się transseksualizmem na początku lat 60-tych (za: Dulko S. Fenomen transseksualizmu. Problemy terminologiczne).

Obecnie transseksualizm definiuje się jako niezgodność pomiędzy psychicznym poczuciem płci, a biologiczną budową ciała, która wywołuje duże cierpienie i dążenie do trwałej zmiany płci.

Zatem osoba transseksualna ma poczucie bycia uwięzioną w ciele mężczyzny – typ: M/K lub w ciele kobiety – typ K/M. Poczucie to prowadzi do cierpienia, nierzadko depresji i powoduje nienawiść do własnego ciała oraz przemożne pragnienie usunięcia fizycznych cech niezgodnych z odczuwaną płcią.

CROSSDRESSING

Sama czynność przebierania się w strój określający odmienną płeć to crossdressing.
Crossdresserami są nie tylko transwestyci, czy drag queens, ale także aktorzy przebierający się za kobiety, czy kobiety przebierające się za mężczyzn.

DRAG QUEENS

Drag queens to mężczyźni występujący przed publicznością, którzy poprzez zachowanie, makijaż i ubiór, najczęściej przesadzony, upodabniają się do kobiet, nierzadko parodiując znane panie. Wśród drag queens zdarzają się panowie homoseksualni i transwestyci. Drag queens swoje występy traktują jako hobby lub zawód.

QUEER

Queer – odnosi się do nieprecyzowania płci oraz orientacji seksualnej. A więc queer jest osoba, która nie definiuje siebie w kategoriach kobieta/mężczyzna, osoba hetero/homoseksualna.

TRANSGENDERYZM

Transgenderyzm (z łac. trans – za, poza; gender – płeć, rodzaj) – to pojęcie różnie definiowane. Na przykład John Bancroft, w swojej książce uznawanej za najważniejszy podręcznik seksuologii, zamiast określenia transseksualizm, używa pojęcia transgenderyzm.

Transgenderyzm, w szerokim znaczeniu można rozumieć jako przekraczanie społecznych norm dotyczących płci. Wedle tej definicji osoba transgenderyczna manifestując swoją płeć sprzeciwia się społecznym oczekiwaniom. Transgenderyści często unikają jasnego definiowania swojej płci. Określają się raczej jako osoby pomiędzy płcią żeńską, a męską.

INTERSEKSUALIZM

ZABURZENIA ROZWOJU PŁCI (ZRP) dawniej nazywane interseksualizmem, obojnactwem, hermafrodytyzmem dotyczą wystąpienia zakłóceń w różnicowaniu płciowym, które powodują nieprawidłowości w budowie zewnętrznych i/lub wewnętrznych narządów płciowych.

ZRP (ang. DSD) to zaburzenie rzadkie. Najczęstszym jego objawem jest istnienie u noworodka pośrednich, pomiędzy żeńskimi, a męskimi, form budowy narządów płciowych, zewnętrznych i wewnętrznych. Jednak nieprawidłowości mogą tyczyć się tylko zewnętrznych, bądź wyłącznie wewnętrznych narządów płciowych. Zdarza się, że do rozpoznania ZRP dochodzi dopiero w okresie dojrzewania płciowego.