Sen i seks – seksomnia

Niby inaczej, a o tym samym

Mateusz i Angelika kochają się średnio raz w tygodniu, jak mówią: klasycznie. Wieczorem, po położeniu się do łóżka następuje spokojna, niezbyt wydłużona gra wstępna, a po niej stosunek, w trakcie którego oboje przeżywają orgazm.
W ich związku dochodzi także do nadprogramowych zbliżeń, które są inne od tych standardowych. Mają one zawsze miejsce w środku nocy. Zwłaszcza Angelika jest z nich zadowolona. Wyraźnie podkreśla, że kręci ją stanowczość i dominująca rola Mateusza, oraz bogaty repertuar seksualnych zachowań.

Piotr i Honorata kochają się rzadko. Honorata ma mniejsze potrzeby od Piotra, a do tego regularne życie seksulane uniemożliwiają im częste wyjazdy służbowe. Zdarzają się co prawda sytuacje, podczas których kobieta inicjuje zbliżenie. Dzieje się to zawsze wedle tego samego schematu i zawsze w nocy. Najpierw Honorata wypowiada śmiałe, prowokacyjne zdanie, po czym oddaje się rozkoszy płynącej z dotyku partnera, a gdy ma dojść do stosunku, wycofuje się, nierzadko zarzucając mężczyźnie wymuszanie seksu. Często konsekwencją są nieporozumienia i konflikty w związku.

Powiązanie

Czyż to nie dziwne? Mateusz w środku nocy jest inny niż zazwyczaj, a Honorata najpierw wysyła sygnał, że pragnie seksu, po czym odmawia.

Jest jeszcze coś, co łączy te historie – noc! Ale to nie wszystko. I Mateusz i Honorata nie pamiętają tych nocnych epizodów. Wiedzą o nich z opowieści swoich partnerów.

Kolejnym elementem za sprawą którego, te dwie historie są połączone jest to, że zarówno Mateusz, jak i Honorata, w trakcie nocnych igraszek śpią!

Można wspomnieć jeszcze przypadek Pawła, któremu również zdarza się seks, podczas snu. Mężczyzna nie jest zaangażowany w stały związek. Miewa przygodne romanse. O tym, że śpi w trakcie seksu został poinformowany przez partnerki. Żadna z pań początkowo nie zdawała sobie sprawy z tego, że uprawia seks ze śpiącym mężczyzną. Jakże wielkie było zdziwienie każdej z nich, gdy Paweł w trakcie gry miłosnej zaczął chrapać.

Seksomnia, zespół Morfeusza, SBS

Seks w nocy, podczas snu, bez świadomości i bez sladów w pamięci po przebudzeniu jest jednym z zaburzeń sennych (parasomnii) nazywanych: seksomnią.

Zanim określenie: sleep sex pojawiło się w literaturze, prof. Zbigniew Lew-Starowicz, który przyjmował pary zgłaszające się z tym nietypowym problemem, nazwał go: zespołem Morfeusza. Morfeusz jest mitologiczną postacią, bogiem marzeń sennych, synem boga snu Hypnosa.

Zespół Morfeusza to nieświadome i inne niż na jawie, seksualne zachowania w trakcie snu.

Zespół Morfeusza, seksomnia, SBS – sexual behavior in sleep, seks przez sen, sleepsex definiowane są następująco: nieświadome zachowania seksualne w trakcie snu, których po wybudzeniu się nie pamięta.
Seksomnię rozumie się jako połączenie lunatyzmu ze snami erotycznymi.

Seksomnia – próby wyjaśnienia

Osoby cierpiące na seksomnię realizują swoje marzenia senne prawdopodobnie dlatego, że nie występuje u nich naturalny mechanizm paraliżu sennego – rozluźnienia mięśni, więc mogą się poruszać. Choć seksomnicy zazwyczaj, w odróżnieniu od lunatyków, pozostają w łóżku.
Dlaczego umysł może spać, nie kontrolować zachowania, a ciało może być w ruchu? Nie wiadomo.

Do czynników mogących mieć wpływ na wystąpienie SBS zaliczane są te, które wprowadzają człowieka w stan głębokiego snu: alkohol, długotrwały brak snu. Istnieją również doniesienia o lekach, które mogą przyczyniać się do występowania tego rodzaju zaburzenia snu. Nie bez znaczenia są także uwarunkowania genetyczne. Ponadto silny stres i depresja wpływają na  zaburzenia snu, w tym także seksomnię.

Zachowania seksualne w trakcie snu

Występuje ogromna różnorodność w stopniu zaawansowania, oraz częstotliwości seksomnii.

Erotyczne wokalizacje, rozmowy, okrzyki, masturbacja, pieszczoty innej osoby i stosunek seksualny to najczęściej występujące zachowania seksualne w trakcie snu.

Większość chorych na seksomnię, o swojej dolegliwości dowiaduje się od partnerów.

Reakcje pacjentów, oraz ich partnerów są różne. Seksomnia może, ale nie musi być problematyczna dla osób nią dotkniętych, oraz ich partnerów. Niektórzy lubią seks podczas snu, będący źródłem wyjątkowej satysfakcji seksualnej. Są osoby tolerujące tego typu zachowania i są również tacy, którzy go nie akceptują.

Seksomnia – konsekswencje

Negatywne konsekwencje seksomnii mogą być różne.
Fizyczne: otarcia, skaleczenia genitaliów własnych lub/i partnera.
Psychiczne: szok, zakłopotanie, wstyd, wina, rozczarowanie, samooskarżenia, konflikty w związku. Prawne: oskarżenia o przymuszanie do kontaktów seksualnych.

Skala zespołu Morfeusza nie jest do końca poznana. Z badań wynika, że seks przez sen występuje rzadko, dotyka raczej mężczyzn, niż kobiety i ujawnia się najczęściej w kontakcie z partnerem.

Leczenie seksomnii polega na farmakoterapii, niekiedy połączonej z psychoterapią.

Badacze zwracają uwagę na fakt, że jest to problem bardzo wstydliwy i delikatny dla dotkniętej nim osoby, a także jej partnera, dlatego często niezgłaszany. Brak społecznej świadomości istnienia tego rodzaju zaburzenia może być dodatkową przyczyną nieinformowania lekarza o bezwiednych zachowaniach seksualnych w trakcie snu. Ponadto nie wszyscy lekarze przeprowadzając wywiad pytają o życie seksualne. Pytania ściśle związane z seksomnią tym bardziej nie są pacjentom zadawane. Wielu klinicystów nie posiada informacji o klinicznych i medyczno-prawnych aspektach związanych z SBS.

Dlatego ważne jest rozpowszechnienie wiadomości na temat seksomnii, zespołu Morfeusza, SBS. Jest to zaburzenie wymagające leczenia, które może mieć poważne konsekwencje zdrowotne, emocjonalne i prawne.