BDSM

Co to jest BDSM?

BDSM – bondage&discipline, domination&submisson, sadism&masochizm czyli krępowanie, dyscyplina, sadyzm i masochizm.

BDSM to preferencja seksualna, czyli upodobanie/skłonność do zachowań seksualnych związanych z dyscypliną, wymierzaniem i przyjmowaniem kar, krępowaniem, zadawaniem bólu itp.

Dane dotyczące częstości występowania i rozwojowych historii sadomasochistów są ograniczone.

Natomiast uznaje się, że masochizm seksualny stanowi jedyną preferencję seksualną, która występuje częściej u kobiet, niż u mężczyzn.

Niewolnik i domina

Osoby BDSM dzielą się na dominujące i uległe.

Seksualne spełnienie masochisty wiąże się z podporządkowaniem i uległością wobec seksualnego partnera. Natomiast sadysta czerpie seksualną rozkosz z dominacji, podporządkowania sobie partnera seksualnego.

Bycie w roli dominującej, bądź uległej nie musi być stałe. Switch, czyli osoba praktykująca BDSM może przybrać pozycję uległą, bądź dominującą. Jest to zależne od okoliczności i oczekiwań partnera/partnerki.

Praktyki sadomasochistyczne charakteryzują się różnorodnością. Popularną jest sytuacja, w której kobieta odgrywa rolę surowej pani – dominy, a mężczyzna jest jej niewolniczo podporządkowany. Domina, dręczy niewolnika, zanim pozwoli mu na seksualne zaspokojenie.

Scenariusze seksualnych zachowań zależą od fantazji partnerów. W zabawach SM używane są zarówno bardzo wymyślne narzędzia, jak i zwyczajne sznurki, smycze, paski, baciki…

BDSM to rodzaj gry

Sadomasochizm stanowi rodzaj gry ze ściśle określonym programem, uzgodnionym pomiędzy graczami, z których każdy ma określoną rolę.

Ważnym elementem zabawy są hasła bezpieczeństwa narzucające natychmiastowe przerwanie zachowania.

Zasady gry obowiązują wszystkich partnerów, są wcześniej ustalone i nie wolno ich naruszać.

Jeśli BDSM to rodzaj konwencji, gry, czy zabawy i nie narusza normy partnerskiej wówczas uznawany jest za upodobanie.

Ale kiedy BDSM jest na poważnie i konwencja nie ma zastosowania, wtedy mamy do czynienia z dewiacją.

Czy BDSM to dewiacja?

Istnieje wyraźna różnica pomiędzy sadyzmem pod postacią kryminalnych zachowań, a sadomasochizmem rytualnym sprawiającym przyjemność i przynoszącym rozkosz seksualną jego uczestnikom.

Należy wyraźnie podkreślić, że masochista/masochistka nie dąży do cierpienia. Pragnie kontrolowanego, umiarkowanego, wzmagającego podniecenie bólu, którego doświadcza w ściśle określonych sytuacjach. Sadyzm seksualny natomiast polega na osiąganiu zaspokojenia seksualnego poprzez różne formy dominacji nad kochankiem/kochanką.

Jeśli partnerzy się dobiorą sadomasochizm jest jednym ze środków tworzenia głębokiej więzi partnerskiej, jest relacją zawierającą więcej cech pozytywnych niż negatywnych.

W związku z powyższym, sadyzmu seksualnego nie można mylić z agresywnymi zachowaniami wobec drugiego człowieka będących konsekwencją złości, poczucia żalu, rozczarowania, czy innych emocji.

Czy BDSM się leczy?

BDSM nie wymaga leczenia. BDSM jest preferencją atypową ale wg najnowszej klasyfikacji chorób DSM V, nie stanowi zaburzenia.

Jednak osoby z tego rodzaju preferencjami trafiają do specjalistów. Dlaczego?

BDSM wykracza poza normy obyczajowe, przez co bywa nieakceptowane, nie tylko przez otoczenie, ale także ludzi wykazujących takie preferencje. Ponadto, źródłem cierpienia jest nierzadko problem ze znalezieniem partnera o komplementarnych preferencjach.

Na podstawie: J. Bancroft: Seksualność człowieka