Raport Kinsey’a – najsłynniejsze badania w seksuologii

Alfred Kinsey i jego badania

Alfred Kinsey to najsłynniejsza postać związana z seksuologią. Mówi się o nim, że jest symbolem nieugiętego naukowca, niezrozumianego i niedocenionego za życia, wielkiego pasjonaty, który osobisty spokój i stabilizację życiową poświęcił dla nauki.

Kinsey żył w latach 1894-1956. Był amerykańskim biologiem i zoologiem. W seksuologii dokonał swoistego przełomu. Miało to miejsce w latach 40-50 XX, kiedy to naukowiec wystarał się o środki finansowe i wraz z trzema współpracownikami podjął szeroko zakrojone badania dotyczące zachowań seksualnych ludzi.

W przeciągu 10 lat, w oparciu o szczegółowy kwestionariusz składający się z około 500 pytań dotyczących najintymniejszych doświadczeń seksualnych, przeprowadził ponad 11 tysięcy wywiadów. W celu zagwarantowania tajemnicy, odpowiedzi badanych oznaczano specjalnym kodem, znanym tylko badaczom. Wiarygodność odpowiedzi przetestowano za pomocą pytań krzyżujących i sprawdzających. Ponadto, kilkuset respondentów przebadano dwukrotnie. Wyniki powtórnych badań nie wykazały istotnych różnic. Wycinkowe badania przeprowadzone w Europie udowodniły, iż spora część wyników uzyskanych przez Kinsey’a potwierdza się również na Starym Kontynencie.

I chociaż jakość badań Kinsey’a budzi poważne wątpliwości, to późniejsze wyniki ich nie podważyły.

Różnorodność zachowań seksualnych i skala Kinsey’a

Kinsey swoimi badaniami dowiódł, że repertuar zachowań seksualnych ludzi jest bardzo bogaty, co więcej, ukazał powszechną sprzeczność między postępowaniem człowieka, a deklarowaną moralnością. Badania udowodniły, że istniejące przepisy moralne i seksualne łamie spora część społeczeństwa.

Badania ujawniły, iż życie seksualne zaczyna się w bardzo młodym wieku i trwa przez całe życie, aż do późnej starości. Kinsey stwierdził, że seksualność w formie zabaw „w lekarza”, „w mamę i tatę” oraz masturbacja ma miejsce już w dzieciństwie. Około 30% dziewcząt i prawie 100% chłopców pamięta rozmaite zabawy seksualne praktykowane jeszcze przed okresem dojrzewania.

Ponadto Kinsey zauważył, iż orientacja seksualna, podobnie jak cała seksualna sfera, podatna jest na zmiany w czasie, w wyniku czego unikał pojęć: homoseksualny, heteroseksualny. Zamiast trzech obowiązujących kategorii określających preferencje seksualne – heteroseksualność, homoseksualność, biseksualność – Kinsey stosował siedmiostopniową skalę. Słynną do dnia dzisiejszego Skalę Kinsey’a.

 

Dane z Raportu Kinsey’a dotyczące mężczyzn

 • u 92% mężczyzn masturbacja jest zjawiskiem powszechnym;
 • 64% mężczyzn osiąga orgazm w kontaktach heteroseksualnych;
 • 60% wszystkich badanych osób ma doświadczenia związane z seksem oralnym;
 • 50% mężczyzn miało pozamałżeńskie doświadczenia seksualne;
 • 46% mężczyzn w trakcie dorosłego życia wykazywało reakcję seksualną na osoby obu płci;
 • 24% mężczyzn osiąga zaspokojenie seksualne dzięki masturbacji lub zmazom nocnym;
 • 22% mężczyzn miało doświadczenia seksualne o charakterze masochistycznym;
 • 18% mężczyzn to osoby wykazujące zachowania homo- lub biseksualne;
 • 6,3% mężczyzn osiąga orgazm w kontaktach homoseksualnych.
Ponadto stwierdzono, że:
 • 18% mężczyzn ujawnia sporadyczne skłonności homoseksualne;
 • 13% mężczyzn ujawnia więcej skłonności homoseksualnych co heteroseksualnych;
 • 8% mężczyzn jest wyłącznie homoseksualna w ciągu przynajmniej trzech lat, pomiędzy 16 a 55 rokiem życia;
 • 4% mężczyzn jest wyłącznie homoseksualna w ciągu całego swojego życia.

 

Dane z Raportu Kinsey’a dotyczące kobiet

Badania zachowań seksualnych kobiet Kinsey’a i jego współpracowników, były bardziej szczegółowe aniżeli badania zachowań seksualnych mężczyzn.

Wynika z nich, że kobiety, wbrew powszechnemu wówczas przekonaniu, posiadają bogate życie seksualne, które nie ogranicza się jedynie do małżeńskiego seksu służącego prokreacji. Wykazano na przykład, że fizyczne zbliżenia między dwiema kobietami dużo częściej prowadzą do zaspokojenia seksualnego aniżeli zbliżenia o typie heteroseksualnym. Kinsey wyniki te tłumaczył przypuszczeniem jakoby kobiety mogły lepiej niż mężczyźni zrozumieć anatomię oraz fizjologiczną i przede wszystkim psychologiczną wrażliwość kobiety.

Wyniki badań Kinsey’a dotyczące kobiet wskazują:
 • u 62% kobiet masturbacja jest zjawiskiem powszechnym;
 • 60% ma doświadczenia związane z seksem oralnym;
 • 26% kobiet przed czterdziestym rokiem życia miało pozamałżeńskie doświadczenia seksualne;
 • 15% odczuwało pociąg do kobiet (pragnienie seksu z kobietą), któremu nigdy nie uległo;
 • 13% kobiet miało jakieś doświadczenia homoseksualne;
 • 12% kobiet miało doświadczenia seksualne o charakterze masochistycznym;
 • 7% niezamężnych kobiet w wieku 20-35 lat i 4% mężatek w wieku 20-35 lat jawiło się jako biseksualne;
 • 2% oceniło siebie jako lesbijki.
Grupa badanych zamężnych kobiet wykazała, że ich średnia tygodniowa częstotliwość seksu małżeńskiego wynosi:
 • 2,8 raza w tygodniu w życiu dorosłym (po okresie bycia nastolatką);
 • 2,2 raza w tygodniu przed 30 roku życia;
 • 1 raz w tygodniu przed 50 rokiem życia.

Wśród badanych kobiet w wieku 20-35 lat znalazła się grupa, która nie ujawniła żadnej aktywności seksualnej, było to: 14-19% kobiet niezamężnych, 1-2% kobiet zamężnych i 5-6% rozwódek.

 

Najważniejsze osiągnięcie Kinsey’a

Fragmenty badań w zakresie różnorodności orientacji seksualnych, które są często wykorzystywane do wspierania wspólnych szacunków, według których około 10% ludzi w populacji ogólnej to osoby o nastawieniu homoseksualnym, są szczególnie spektakularnym osiągnięciem Kinsey’a.

Wyniki badań Kinsey’a i jego współpracowników zgromadzone zostały w dwóch publikacjach: Sexual Behaviour in the Human Male („Seksualność mężczyzn”) z 1948 roku oraz Sexual Behaviour in the Human Female („Seksualność kobiet”) wydane w roku 1953.

Badanie Kinsey’a było pierwszym, przeprowadzonym na tak szeroką skalę empirycznym badaniem zachowań seksualnych. Wnioski okazały się być szokujące przez co Kinsey właściwie do końca życia narażony był na ataki ze strony opinii publicznej.