Mężczyzna w ciąży, czyli Zespół Kuwady

Mężczyzna w ciąży

Mężczyzna także może być w ciąży, jak się okazuje. Szacuje się, że ok. 11-22% populacji mężczyzn posiada tę zdolność. Ciąża ta przebiega podobnie jak kobieca. Objawy są identyczne – bóle podbrzusza, zwiększenie masy ciała, zmiany apetytu, dolegliwości ze strony układu pokarmowego, bóle głowy, nudności i wymioty, zaburzenia snu, labilność emocjonalna, powiększenie piersi i brzucha. Różnica polega na tym, że kobieca ciąża może być prawdziwa, a męska jest tylko urojona.

Zespół kuwady

Ten fenomen nie jest jeszcze do końca poznany i nazywa się: zespół kuwady. Polega na przejawianiu przez mężczyznę, którego partnerka jest w ciąży, somatycznych objawów doświadczanych przez ciężarną kobietę.

Symptomy pojawiają się u mężczyzny w I trymestrze ciąży partnerki i nasilają w ostatnich tygodniach. Choć badania przeprowadzone w Polsce pokazują, iż najczęściej, sygnały uwidaczniają się w ostatnim trymestrze ciąży partnerki. Objawy zazwyczaj ustępują w trakcie porodu, choć w niektórych przypadkach utrzymują się także po rozwiązaniu.

Gdy u pana mającego wkrótce zostać ojcem, obserwuje się przynajmniej dwa symptomy ciąży, i żaden nie występował zanim ciąża zaistniała, można postawić diagnozę: zespół kuwady.

Zespół kuwady – historia

Zespół kuwady jest zjawiskiem znanym od dawna. Wzmianki o nim odnaleźć można w piśmiennictwie z 60 r. p. n. e. Termin, został użyty po raz pierwszy przez angielskiego antropologa E. B. Tylor’a w XIX w.

Przez długi czas zespół kuwady uznawano za unikat, niedojrzałą reakcję niektórych neurotycznych mężczyzn. Dopiero w drugiej połowie XX wieku, gdy okazywało się, że zjawisko to występuje częściej niż sądzono, zaczęto się nim interesować.

Liczne doniesienie i badania skłoniły naukowców do wyodrębnienia trzech faz tegoż zespołu. W fazie pierwszej mężczyzna podporządkowywał się diecie ciążowej, unikał wysiłku fizycznego i kontaktów seksualnych. Faza druga następowała w okolicach porodu. Mężczyzna wówczas kładł się do łóżka i symulował bóle porodowe, a rodzina go wspierała. W fazie trzeciej, „poporodowej”, to mężczyźnie przynoszono nowonarodzone dziecko, które przystawiał do piersi i to on zbierał gratulacje oraz podarunki. Kobieta zaś, niedługo po urodzeniu, wracała do pracy w polu, podczas gdy mężczyzna zajmował się opieką nad niemowlakiem.

Przyczyny zespołu kuwady

Podłoże zespołu, który obserwuje się także u współczesnych mężczyzn (niekoniecznie we wszystkich trzech wyodrębnionych fazach), nie jest poznane. Istnieje o to spór pomiędzy naukowcami. Jedni są zdania, że rzecz tkwi w zaburzeniach identyfikacji z tradycyjnie pojmowaną rolą męską. Inni sądzą, iż chodzi o niepokój dotyczący ciąży partnerki i jej przebiegu. Jeszcze inni twierdzą, że zespół dotyka mężczyzn czujących bezradność wobec tego, że po porodzie uwaga partnerki zostanie przeniesiona z nich na noworodka.

U mężczyzn, którzy doświadczyli przynajmniej dwóch objawów zespołu stwierdzono zwiększony poziom prolaktyny, przy obniżonym wskaźniku testosteronu (w porównaniu z mężczyznami, którzy nigdy nie mieli żadnych oznak tego zespołu). Ponadto u panów przejawiających zespół kuwady, odnotowano zwiększony poziom kortyzolu.
Wzrost tychże hormonów wiąże się z lękiem pojawiającym się w sytuacji oczekiwania na potomka.

Zatem można założyć, że silny niepokój związany z ojcostwem jest w stanie wywołać u mężczyzn ciążę. Urojoną rzecz jasna.